תכנון אזורי

תקציר

תחום התכנון האזורי עוסק בקידום שיתופי פעולה אסטרטגיים בין רשויות האשכול וגורמי התכנון האזוריים והארציים, בדגש על היבטים הנוגעים לפיתוח המרחב הפיזי והקשר בין רשויות האשכול. התחומים המרכזיים בהם פועל התחום הם תחבורה, רשת שבילי אופניים, שטחים פתוחים וחירום וביטחון.

שירותים מרכזיים

בימים אלה התחום משתתף בפיילוט ארצי לבניית תוכנית פעולה לניהול והנגשת השטחים הפתוחים באיזור, במטרה לייצר מנגנונים שיאפשרו שיקום, הנגשה וניהול בפועל של השטחים הפתוחים לטובת האדם והטבע. התוכנית מקודמת בשיתוף של מספר משרדי ממשלה ביניהם: רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון. במסגרת התוכנית יתבצע מיפוי של כלל השטחים הפתוחים בתחומי האשכול, תגובש תוכנית ומנגנון לניהול אזורי במטרה להכין "תיקי פרויקטים" מוכנים ליישום.

התחום פועל להקמת רשת שבילי אופניים אזורית אחודה, בשני רבדים:

1.רשת שבילים ליוממות, אשר תספק חלופה לרכבים ותחבר בין ריכוזי אוכלוסייה לבין מוקדי משיכה ומרכזים אסטרטגיים באזור (תחנות רכבת, מוקדי תעסוקה ומסחר, מכללות וכד').

2.רשת שבילי טיילות ופנאי, שמטרתה לחבר מוקדי תיירות ונקודות עניין ולהוות מוקד משיכה אזורי. רשת זו מתבססת על הנחלים ותבנית הנוף הייחודית לאזור. במסגרת הפרויקט, נבנתה תוכנית אב לרשת שבילים אזורית, המקודמת כעת יחד עם הרשויות המקומיות, משרד התחבורה, משרד הפנים, קש"פ, רשות הניקוז, קק"ל, רט"ג, וועדות תכנון מחוזיות, איגודי ערים ועוד. לצפייה בתוכנית האב לרשת השבילים האזורית מצורף קישור ל-GIS האזורי: לחצו כאן

התחום פועל לקידום התחבורה הציבורית באשכול, במטרה לייצר מרחב מעודד תנועה, זמינות ונגישות לכלל הגילאים והקהילות במרחב. במסגרת תוכנית זו אנו פועלים בשיתוף עם משרד התחבורה למיפוי מקיף של קווי התחבורה הציבורית הקיימים, זיהוי אתגרים מרכזיים וגיבוש תוכנית משותפת ומקיפה שנועדה לתת מענה לפערים ולייצר מפת תחבורה יעילה וזמינה יותר.

פרטי קשר

ברכה דוידוביץ  ע. מנכ"ל ואחראית תחום תחבורה bracha@eshkolsd.co.il

יצירת קשר

שליחת קורות חיים

*קבצים נתמכים: xlsx, csv, pdf, jpg, png, doc

שירותים בקליק

בקרוב!