fbpx

טכנולוגיות דיגיטל ומידע

תקציר

אגף מערכות מידע פועל לשיפור השירות לתושב באמצעות הטמעת כלים דיגיטליים מתקדמים ברשויות האשכול, תוך ביסוס שיתופי פעולה אזוריים בין כלל הגופים הפועלים במרחב: רשויות האשכול, גופים עסקיים, משרדי ממשלה, מגזר שלישי ואקדמיה.

האגף פועל בשלוש זירות עיקריות:

זירת הרשויות – סיוע לרשויות בביצוע קפיצת מדרגה דיגיטלית בשירותים הניתנים לתושבים, באמצעות הטמעת כלים טכנולוגיים מתקדמים לטובת עבודה מקצועית, יעילה ומבוססת נתונים ברשויות, הגירה לענן הממשלתי המאפשרת סטנדרטיזציה וסיוע לרשויות בעמידה בהנחיות ובנהלים הנדרשים בנוגע להגנת הסייבר ואבטחת המידע הרשותי.

זירה אזורית – קידום אסטרטגיה אזורית והטמעת כלים אשר יסייעו באיגום המשאבים והידע של רשויות האשכול, וכן יצירת "אקוסיסטם" דיגיטלי בשיתוף ארגוני מגזר שלישי, מגזר עסקי והרשויות מקומיות.

זירת האשכול – הטמעת כלים דיגיטליים מתקדמים בשגרת העבודה של האשכול.

 

שירותים מרכזיים

האגף פועל לשיפור תהליכים מרכזיים קיימים ומינוף צרכים עתידיים של הרשויות באמצעות הסתכלות על המידע הקיים ברשויות בראייה הוליסטית וחדשנית, חיבור המידע התפעולי בין כלל היחידות ברשות תוך שימת דגש על מידע נקי ומדויק, וכן ניתוח המצב הקיים.
במטרה לשפר את מסע הלקוח וחווית התושבים באינטראקציות שלהם עם הרשות, פועל האגף לבניית והטמעת מערכת טכנולוגית מתקדמת אשר תאפשר ניהול מערכת היחסים עם התושב מקצה לקצה ותעניק כלי עבודה רוחבי לטיפול בתושב ולשיפור שביעות הרצון שלו.
האגף פועל להטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות בקרב עובדי הרשויות, במטרה לייצר חשיבה ממוקדת, להביא למיקסום המשאבים ולהשפיע באופן גורף על רמת הביצועים והמוטיבציה.
פרויקט "נימבוס" הממשלתי נועד לתת התייחסות מקיפה ומעמיקה לאספקת "שירותי ענן" עבור משרדי הממשלה והמגזר הציבורי. האגף פועל לביצוע הגירה של כלל הרשויות לענן הממשלתי.
האגף פועל לפיתוח איזור אישי לכל תושב ברשות המקומית, אשר יאפשר הנגשת מידע בכל תחומי העניין ומתן שירותים רספונסיביים. כמו כן נעשות פעולות לחיבור רשויות האשכול ל"שדרת המידע" הממשלתית, אשר תאפשר לתושבים גישה לשירותים רוחביים ותעניק מידע מתוך משרדי הממשלה וגופים ציבוריים נוספים, תוך הגנה על פרטיות המשתמשים והמידע שיישמר עליהם.

פרטי קשר

הילה אברמוב, מנהלת מערכות מידע, manmar@eshkolsd.co.il

הגר מרסיאנו, מובילה דיגיטלית, pmo@eshkolsd.co.il

 

יצירת קשר

שליחת קורות חיים

*קבצים נתמכים: xlsx, csv, pdf, jpg, png, doc

שירותים בקליק

בקרוב!